Välkommen till Lyckans Bröd
-Bageriet mitt i byn

Öppettider:
Onsdag 9.00-16.00
Torsdag 9.00-15.30 (Reko kl 16.00-17.30)
Fredag 9.00-17.00

Telefon: 
050 536 4884

Email:
info@lyckansbrod.fi

Adress:
Lyckans Bröd
Solfvägen 213
65450 Solf